Cách bẻ khóa nắp từ xe máy

Cách bẻ khóa nắp từ xe máy Có đôi lúc bạn vội mà chìa khóa không mở được nắp từ xe máy. Đa số lỗi này là do chìa khóa dùng đã lâu, đầu chìa khóa từ xe máy có 3 cục nam châm, mỗi cục nam châm là 1 cực và khi đầu chìa khóa từ xe máy của bạn bị mất trong 3 cục nam châm thì không thể mở được khóa từ xe máy. Và còn 1 trường hợp nữa là khóa từ xe máy dùng đã lâu đã bị hư hỏng … [Read more...]